تبلیغات
عمران.سازه.حالت حدی - پرسش و پاسخ مهندسی عمران
 
عمران.سازه.حالت حدی
H.C
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
نظرسنجی
آیا با تست جوش در سازه های فلزی موافق هستید؟


 

1-منظور از مصالح ترد چیست ؟

 مصالحی که قابلیت تحمل بار در تغییر شکلهای غیر خطی پس از تسلیم را ندارند

 

2-وظیفه دیافراگم را توضیح دهید ؟

انتقال نیروهای ثقلی و جانبی به اعضای باربر میباشد

 

3-نکات اساسی در مورد دیافراگم ها چیست ؟

اتصال آنها به اعضای باربر قایم

میزان صلبیت و سختی آنها در مقایسه با سختی جانبی اعضای باربر لرزه ای (دیوار برشی و بادبندها)

 

4-مهمترین نقطه در سازه فولادی  به منظور تامین شکل پذیری کجاست ؟

اتصالات

 

5-دوره بازگشت را تعریف کنید ؟

زمان متوسط بین وقوع حرکت زمین در ترازهای مشخص و در محلی معین

 

 

6-منظور از حفظ ایستایی ساختمان چیست ؟

منظور این است که سازه به علت یکپارچگی و انسجام مناسب در خلال زلزله فرو نریزد و قابلیت تحمل بارهای زلزله را داشته باشد.در صورتی که سازه دارای ظرفیت مناسبی باشد تحت زلزله شدید ممکن است تا آستانه فرو ریزش پیش رود ولی فرو نمیریزد.

 

7-منظور از زلزله شدید چیست ؟

همان زلزله طرح (دوره بازگشت 475 سال) میباشد.

 

8-منظور از زلزله های خفیف و متوسط چیست ؟

همان زلزله سطح بهره برداری است که احتمال وقوع آن در 50سال عمر مفید سازه بیشتر از 99.5درصد است.

 

9-چه زمینهایی مستعد روانگرایی هستند ؟

زمینهایی مستعد روانگرایی هستند که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند...

الف-سابقه روانگرایی در آنها مشاهده شده باشد.

ب-زمینهایی که از نوع خاک ماسه ای با تراکم اندک اعم از تمیز یا رس دار با مقدار رس کمتر از 20درصد یا دارای لای ویا شن بوده و تراز سطح آب زیرزمینی در آنها نسبت به سطح زمین کمتر از حدود 10متر باشد.

 

10-آیا میتوان برای ساختمان واقع بر شیب از شالوده شیبدار استفاده نمود ؟

شالوده ساختمان باید حتی المقدور بر روی یک سطح افقی ساخته شود و در مواردی که به علت شیب زمین و یا علل دیگر احداث همه آنها در یک تراز میسر نباشد باید هر قسمت از آنها بر روی یک سطح افقی قرار داده شود.

 

11-ضرورت وجود درز انقطاع چیست ؟

برای حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ساختمانها باید با پیش بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا شده و یا با فاصله ای حداقل از مرز مشترک با زمینهای مجاور ساخته شوند.

 

12-درز انبساط چیست ؟

به منظور جلوگیری از بروز تنشهای حرارتی در یک سازه طول هر قسمت سازه ای پیوسته نباید از حد معینی بیشتر باشد بدین منظور از درز انبساط استفاده میشود.

 

13-چرا باید از احداث طره های بزرگ اجتناب شود ؟

وجود طره ها باعث نامنظمی در پلان شده و همچنین تحت بارهای عمودی تمرکز تنش رخ میدهد همچنین تحت پیچش ممکن است تنشهای برشی بزرگی در قسمت اتصال آن به سازه ایجاد کند.در نتیجه باید از احداث طره های بزرگتر از 1.5متر حتی المقدور خودداری شود.

 

14-چرا باید از ایجاد بازشوهای بزرگ و مجاور یکدیگر در دیافراگم های کفها خودداری شود ؟

وجود بازشوهای بزرگ مسیر بار در سقف را به صورت نامطلوبی در آورده و علاوه بر توزیع نامناسب بار زلزله باعث کاهش انسجام و یکپارچگی سازه میگردد.

 

15-چرا باید از قرار دادن بار سنگین بر روی طره ها و عناصر لاغر و دهانه های بزرگ جلوگیری شود ؟

زیرا در هنگام زلزله باعث تغییر شکلهای بزرگی شده و اثرات دینامیکی زلزله منجر به تخریب عضو میشود.

 

16-چرا باید از ایجاد اختلاف سطح در کفها تا حد امکان خودداری شود ؟

این عمل باعث ایجاد ستونهای با ارتفاع کوتاه شده و به علت سختی زیاد این ستونها توزیع نیروی جانبی در قسمتهای مختلف سازه دچار تغییرات اساسی میگردد.در خصوص سازه های بتنی وجود این ستونهای کوتاه باعث شکست برشی شده که ترد و خطرناک است.

 

17-کاهش یا افزایش مساحت زیربنای طبقات در ارتفاع چه مشکلی ایجاد میکند ؟

باعث تغییرات قابل ملاحظه ای در جرم طبقات شده و سازه در ارتفاع به صورت نامنظم در می آید که این نامنظمی باعث توزیع نامناسب نیروی زلزله شده و معمولا منجر به رفتار نامطلوب لرزه ای میگردد.

 

18-در زمینه پیکربندی سازه ای تقابل بین شکل پذیری و مقاومت در چیست ؟

ساختمان و اجزای آن به نحوی طراحی گردند که شکل پذیری و مقاومت مناسب در آنها تامین شده باشد.توجه شود که اگر قرار باشد سازه در مقاومت کمتری طراحی شود باید دارای شکل پذیری بیشتری باشد یعنی میتوان سازه را با دو نگرش طراحی نمود :شکل پذیری کم و مقاومت بالا یا شکل پذیری زیاد و مقاومت کم.

 

19-در چه صورتی باید تقابل بین اعضای سازه ای با اعضای غیر سازه ای در نظر گرفته شود ؟

اعضای غیر سازه ای مانند دیوارهای داخلی و نماها طوری اجرا شوند که تا حد امکان مزاحمتی برای حرکت اعضای سازه ای در زمان وقوع زلزله ایجاد نکنند.

 

20-پدیده ستون کوتاه چیست ؟

در سازه های بتنی در صورتی که به علت وجود بازشو ارتفاع موثر ستون کاهش یابد به علت افزایش سختی ستون نیروی زیادی جذب نموده و معمولا به صورت برشی شکسته میشود.

 

21-چرا باید حتی المقدور از به کارگیری سیستمهای مختلف سازه ای در امتدادهای مختلف در پلان و ارتفاع خودداری شود ؟

زیرا این امر باعث تغییر در مکانیزم انتقال نیرو شده و باعث عدم استفاده کامل از ظرفیت مصالح میشود.مکانیزم انتقال نیرو در اعضای بادبند به صورت محوری ودر قاب به صورت خمش میباشد.

 

22-چرا باید ساختمان در هر دو جهت قادر به تحمل نیروی زلزله باشد ؟

به علت آنکه حرکت ناشی از زلزله به طور تصادفی بوده و ممکن است  در تمام جهات به سازه وارد شود در نتیجه ساختمان باید در هر دو امتداد افقی  عمود بر هم قادر به تحمل نیروهای افقی ناشی از زلزله باشد و در هر یک از این امتدادها نیز باید انتقال نیروهای افقی به شالوده به گونه ای مناسب صورت گیرد.

 

23-حداقل عرض درز انقطاع بین دو ساختمان چقدر است ؟

حداقل عرض درز انقطاع در هر طبقه برابر 1درصد ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه میباشد برای تامین این منظور فاصله هر طبقه ساختمان از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر 0.5 درصد ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه باشد.

 

24-سیستم دوگانه یا ترکیبی چیست ؟

نوعی سیستم سازه ای است که در آن :

الف-بارهای قایم عمدتا توسط قابهای ساختمانی  تحمل میشوند.

ب-مقاومت در برابر بارهای جانبی توسط مجموعه ای از دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده همراه با مجموعه ای از قابهای خمشی صورت میگیرد.

 

25-شکل پذیری دیوارهای برشی بتن مسلح موجود در سیستم ترکیبی باید به چه صورتی باشد؟

شکل پذیری این دیوارها باید به صورت متوسط یا ویژه باشد.

 

26-آیا به جای توزیع بار جانبی به نسبت سختی بین قاب و دیوار روش ساده تری وجود دارد؟

در ساختمانهای کوتاهتر از 8طبقه و یا با ارتفاع کمتر از 30متر به جای توزیع بار به نسبت سختی عناصر باربر جانبی  میتوان دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده را برای 100درصد بار جانبی و مجموعه قابهای خمشی را برای 30درصد بار جانبی طراحی کرد.

 

27-آیا میتوان در سیستم دوگانه یا ترکیبی از قابهای خمشی بتنی و فولادی معمولی برای باربری جانبی استفاده کرد ؟

به کارگیری قابهای خمشی بتنی و فولادی معمولی برای باربری جانبی در این سیستم مجاز نمیباشد و در صورت استفاده از این نوع قاب سیستم از نوع قاب ساختمانی ساده محسوب خواهد شد.

 

28-در صورتی که قابهای خمشی در سیستم ترکیبی مستقلا قادر به تحمل حداقل 25درصد نیروی جانبی نباشد چه اصلاحی باید رخ دهد ؟

در این صورت سیستم دوگانه محسوب نمیشود و جزو سیستم قاب ساختمانی ساده است.

 

29- چگونه دراسكلت بتنی میتوان اتصال مفصلی یاصلب بدست اورد؟ تفاوت اتصالات مفصلی یاصلب چیست؟ برای اتصال ستون فلزی به فونداسیون چگونه میتوان اتصال صلب یامفصلی به وجوداورد؟

در سازه های بتنی رایج عملا تمامی اتصالات صلب محسوب می شوند. البته برای اجرای اتصال مفصلی تیر به ستون در سازه های بتنی می توان از سیستم پیش ساخته استفاده شود. یعنی مثلا تیر بتنی از پیش ساخته شود و سپس توسط جرثقیل بر روی ستون قرار گیرد. اتصال صلب مطلق یا مفصلی مطلق نداریم. تمامی اتصلات درصدی گیرداری دارند (بین صفر تا صد درصد گیرداری). اگر درصد گیرداری بین صفر تا 20 درصد باشد، آنرا مفصلی می نامیم. اگر بین 20 تا 90 درصد نیمه صلب و بین 90 تا 100 گیردار می نامیم. اگر می خواهید اتصال ستون به ورق پای ستون گیردار محسوب شود باید از سخت کننده به حد کافی و با سختی کافی استفاده شود. در صورتی که سخت کننده ها کافی نباشند، مفصلی محسوب می شود .

 

 

30- بعد از اختصاص دادن تیرچه ها در ایتبس, آیا باید همه ی آنها را چک کنیم که در جهت کوتاه باشند؟:یا همان جهتی که نرم افزار انتخاب می کند بایستی باقی بماند؟

لزومی ندارد که تیرچه ها حتما در جهت کوتاه باشد. گاهی بنا به شرایط ممکن است طراح تیرچه ها را در جهت بلند قرار دهد. نرم افزار هیچ جهتی را انتخاب نمی کند. موقع رسم باید جهت را تعیین کنید (زاویه قرار گیری تیرچه ها در موقع رسم قابل تعیین است).

 

 

31- به چه دلیل در دالهای بتن آرمه خاموت استفاده نمی شود؟

اجرای خاموت در ضخامت های کم مانند دالها مشکل می باشد و طراحان ضخامت دال را چنان تعیین می کنند که بتن دال به تنهایی بتواند برش را تحمل کند. دقت کنید که دالها برخلاف تیرها و ستون ها لرزه بر نیستند و نیازی به رعایت ضوابط لرزه ای (مانند آنچه در تیرها و ستونها رعایت می شود) نیست.

 

 

32- ایا استفاده از تیر لانه زنبوری در قابی که دارای مها ربند است مجاز است یا نه ؟

به جز دهانه ای که بادبند دارد، در بقیه دهانه ها (به شرطی که دو انتهای تیر به صورت مفصلی متصل شده باشد) مجاز است. علت:

1- آیین نامه استفاده از تیر لانه زنبوری در دهانه ای که بادبند قرار گرفته ممنوع کرده است (ضوابط لرزه ای مبحث دهم را مطالعه نمایید).

2- دهانه ای که بادبند دارد به عنوان سیستم باربر جانبی باید کامل و عاری از هر گونه نقصی باشد. تیرها و ستونهای قرار گرفته در چهار سمت یک بادبند جزئی از این سیستم می باشند و نمی توانند لانه زنبوری باشند. ولی تیرهای بقیه دهانه ها تنها باربر ثقلی می باشند و بنابراین می توانند لانه زنبوری باشند.

البته بنده به شخصه هیچگاه تیرهای اصلی را (حتی تیرهایی که در دهانه بادبند قرار ندارند) را لانه زنبوری طراحی نمی کنم.

 

 

33- چرا در بادبندها از ناودانی به جای IPEاستفاده میکنند؟

البته از تیر I شکل هم می توان استفاده کرد. ولی باید توجه داشته باشید که بادبند ها باید در مقابل نیروی فشاری مقاومت کمانشی بالایی داشته باشند. مقطع دوبل ناودانی (به صورت باکس) نسبت به مقطع Iشکل  ممان اینرسی بیشتری حول محور ضعیف دارد و مقاومت کمانشی آن بیشتر است. علاوه بر این اتصال دوبل ناودانی به ورق اتصال کم هزینه تر می باشد.

 

 

34- درچه موردی درطراحی ارماتورها ازمقاومت بتن صرف نظر میکنیم؟

اگر عضو بتنی تحت کشش خالص باشد، این کشش را تنها آرماتور تحمل می کند.

 

 

35- در ستون های با بست های مورب اگر بخواهیم برای اتصال بست ها به ستون از پیچ استفاده کنیم. پیچ ها باید برای په نیرویی طرح شوند؟

بست مورب مشابه بادبند عمل می کند و با توجه به اینکه این بست ها تحت کشش و فشار هستند، پیچهای اتصال باید بر اساس برش طراحی شوند.

 

 

36- اگر در سقف عرشه فولادی لرزش باشدراهکار چیست؟

پس از اجرای اجزای غیر سازه ای (کف سازی و پس از اجرای تیغه ها) این لرزش کاهش می یابد و جای نگرانی نیست. البته اگر کاربری به گونه است که فضاهای بزرگ خالی از تیغه بندی دارید، باید این لرزش ها گرفته شود (چون موجب عدم آسایش ساکنین در آینده خواهد شد). در این موارد حتما طراح اولیه سازه این مورد را منظور کرده است. برای کاهش لرزش می توان ارتفاع تیرها (ممان اینرسی آنها) را افزایش داد.

 

 

37- سینه بند ها درکدام قسمت تیرها نصب می شوند وکاربرد اونها چیست ؟

برای جلوگیری از کمانش پیچشی جانبی، باید برای بالی که تحت فشار است مهار جانبی قرار داده شود. در نقاطی از تیر که لنگر منفی داریم، بال پایین تیر تحت فشار است و برای جلوگیری از کمانش آن باید با یک عضو قطری (سینه بند) این بال را به تیرچه های سقف متصل کنیم.

 

 

38- چرا در کنترل خیز بارهای جانبی را در نظر نمی گیرند؟

در طراحی سازه ها دو معیار داریم: 1- سازه خراب نشود (معیار مقاومت) 2- سازه قابل بهره برداری باشد. کنترل خیز معیار بهره برداری می باشد.برای بارهای جانبی مانند باد و زلزله تنها معیار مقاومت کنترل می شود. اگر مثلا زلزله بیاید، هدف این است که تیرها ستونها و بادبند ها تخریب نشوند (معیار مقاومت). ولی در اثر خیز زیاد در تیرها، دیوار های آجری که تیر روی آن قرار گرفته است ترک خورده، و تاسیسات غیرسازه ای مانند کانال کشی ها و لوله کشی ها آسیب می بینند. در زلزله برای سازه های عادی هدف "ایمنی جانی" است و نه بیشتر. البته با این فلسفه پس از هر زلزله ای باید اجزای غیرسازه ای که آسیب دیده اند، ترمیم شوند.

 

 

39- چرا تمیزبودن اتصال اصطکاکی از اهمیت بالایی برخوردار است؟

مقاومت اتصال اصطکاکی رابطه مستقیم با ضریب اصطکاک بین دو ورق دارد. اگر ورقها تمیز نباشند (مثلا زنگ زدگی داشته باشید)، ضریب اصطکاک کاهش یافته و مقاومت اتصال به جهت سر خوردن صفحات روی هم، کاهش می یابد.

 

 

40- برای طراحی یک سازه بتن مسلح با استفاده از نرم افزار Etabs ، برنامه هم سطح مقطع میلگرد طولی ( longitudinal bars ) و هم سطح مقطع میلگرد پیچشی ( در بعضی موارد ) خروجی می دهد، آیا این بدین معنی است که می باید مجموع این دو مساحت میلگرد را به عنوان میلگرد طولی در تیر جانمایی کنیم ؟

باید میلگردهای طولی را بخوانید (مثلا 20 سانتیمتر مربع برای آرماتورهای فوقانی و 18 سانتیمتر مربع برای آرماتورهای پایینی) و سپس میلگردهای طولی پیچشی را بخوانید (مثلا 8 سانتیمتر مربع). 8 سانتیمتر مربع مربوط به پیچش باید در محیط مقطع توزیع شود. اگر به صورت محافظه کارانه فرض کنیم که نصف این مقدار در بالای تیر و نصف دیگر در پایین قرار داده شود و بنابراین:

آرماتورهای بالایی برابر 20+4=24

آرماتورهای پایین برابر 18+4=22

 

 

41- چرا در تیرهای با ارتفاع 25cm از خاموت استفاده نمی شود ؟

طبق بند 9-12-6-3-1 و 9-12-6-3-2 مبحث نهم (فایل آن در همین سایت موجود است) اگر ارتفاع تیر از 25 کمتر باشد و " مقدار برش حداکثر در تیر کمتر از مقاومت  برشی مربوط به بتن در تیر باشد" نیازی به خاموت نیست ولی اگر مقاومت برشی بتن کافی نباشد باید از خاموت استفاده شود. در دالها و پی ها هم همین قانون برقرار است.

علت: در چنین تیرهایی عمدتا عرض تیر بیشتر از عمق تیر است و این تیرها همانند دالها رفتار می کنند. در دالهای بتنی به جهت محصوریت جانبی بتن مقاومت برشی بتن افزایش می یابد و به همین دلیل آیین نامه بین تیرهای عادی و دالها تفاوت قائل شده است.

 

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 5 بهمن 1396 09:38 ب.ظ
ممنون اطلاعت مفید و خوبی بود
دوشنبه 13 شهریور 1396 07:40 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It
really useful & it helped me out much. I hope to
give something back and aid others like you helped me.
پنجشنبه 9 شهریور 1396 03:23 ب.ظ
Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple adjustements would
really make my blog shine. Please let me know where you got
your theme. Thanks
دوشنبه 8 خرداد 1396 06:44 ب.ظ
بسیار مطلب عالی بود!
ممنونم از وبلاگ خوبتون
پنجشنبه 31 فروردین 1396 01:32 ق.ظ
bookmarked!!, I like your blog!
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 03:11 ب.ظ
خوب بود تکرار مکررات بود ولی ممنون
شنبه 18 مهر 1394 11:31 ق.ظ
1-در چه مواقعی میتوان از بادبند در ساختمان بتنی استفاده کرد
2-درچه مواقعی می توان از دیوار برشی درساختمان فولادی استفاده کرد
چرا؟چطور؟چگونه؟
شنبه 5 اردیبهشت 1394 04:23 ب.ظ
خیلی جالبه
دوشنبه 11 اسفند 1393 09:48 ب.ظ

سلام و عرض ادب
چرا توصیه میشه قاب بادبندی وصلب در یک امنداد اجرا نشود؟؟؟؟
حسین جنیدی کارشناس ارشد سازهسلام.در هر جهت فقط میتوان از یک سیستم مهاربندی استفاده شود چون هرکدام ضریب رفتار مخصوص به خود رادارند و نمیتوان دو ضریب رفتار متفاوت را در یک امتداد گرفت و نیروی زلزله را بر اساس آن ضریب رفتار تعیین کرد.البته میتوان از سیستم های دوگانه در هر جهت استفاده کرد که یک ضریب رفتار واحد دارند.
در صورت نیاز با ایمیل joneidi_hc@yahoo.com ارتباط برقرار کنید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :